UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

MISJA
Uniwersytet Trzeciego Wieku jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym Stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych, które samodzielnie określają swoje cele, programy i struktury organizacyjne. Działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i został zarejestrowany dnia 05.12.1999  w Sądzie Gospodarczym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000 66543.
Ludzkość starzeje się szybko. Już co szósty Polak ma 60 lat i więcej. Mitem jest, że starszy człowiek jest nieprzydatny w społeczeństwie ze względu na spadek sprawności intelektualnej. Przeczy temu aktywność osób uczęszczających na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Czas wolny jest polem na którym twórczość i podmiotowość człowieka mogą się ujawniać, rozwijać, dojrzewać. Dlatego tak ważna jest misja  jaką mają do spełnienia Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Główne cele działania Stowarzyszenia OTW w Suwałkach ująć można jako:

 • ustawiczne kształcenie
 • stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych i niepełnosprawnych;
 • aktywizację społeczna osób starszych;
 • upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.


WŁADZE

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd w składzie:
 • Prezes – Danuta Złotnik
 • Wiceprezes: Barbara Grabowska
 • Wiceprezes: Bożenna Maskowicz
 • Skarbnik: Danuta Minkiewicz
 • Członkowie: Ludmiła Karłowicz, Krystyna Przełomska, Janina Rzadkowska, Anna Rybarska, Józef Kamiński, Andrzej Kluczny, Marek Kozłowski, Janusz Pudlis

Rada Programowa:

 • Przewodniczący - Maria Jolanta Lauryn
 • Członkowie – Elżbieta Czerniawska-Wąsowicz, Halina Gajdzińska – Kronikarz, Danuta Kożuchowska, Henryka Niezgoda, Teresa Wysocka-Kluczny – Fotograf, Jakub Nowiczenko - Fotograf
 • Kronikarz - Halina Gajdzińska

Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Przewodnicząca – Irena Pietraszkiewicz
 • Członek – Elżbieta Citko, Halina Grycel

Sąd koleżeński:

 • Przewodnicząca – Jakub Nowiczenko
 • Członkowie - Krystyna Izbicka, Jadwiga Rusińska, Tadeusz Świerzbiński, Stanisław Klimaszewski

Obsługa biura: Teresa Juszkiewicz

Obsluga świetlicy " Seniora": Ludmiła Karłowicz, Danuta Minkiewicz

Turystyka: Anna Stankiewicz

UTW_TabloZarzad2016_2019c

 

Joomla Template - by Joomlage.com