GALA STYPENDIOW i NAROD PREZYDENTA MIASTA SUWAŁKI

22 lutego 2024r. odbyła się w Suwalskim Ośrodku Kultury doroczna Gala  wręczenia nagród Prezydenta miasta Suwałk  w kulturze.  Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  otrzymał nagrodę Jubileuszową  za swoją 25 letnią działalność na rzecz osób starszych w naszym mieście. Nagrodę  w imieniu słuchaczy UTW  z  rąk  Prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza  odebrały:  Maria Lauryn – obecny Prezes UTW, Walentyna Grygieńć – wiceprezes i Danuta  Złotnik – Prezes Zarządu  ostatnich 3 kadencji .

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach działa od 1999r. Obecnie  do Stowarzyszenia należy 165 słuchaczy w wieku 60 plus.  Od 25 lat UTW organizuje cykliczne  wykłady dla słuchaczy z udziałem specjalistów  różnych dziedzin  i wykładowców Pąństwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach , która pełni patronat nad działalnością dydaktyczną  permanentnej edukacji słuchaczy Uniwersytetu. Ponadto prowadzone są zajęcia fakultatywne  w różnorodnych dziedzinach , które realizuję zainteresowania i pasje  słuchaczy UTW.  Od 5 lat Stowarzyszenie prowadzi Klub Seniora przy ulicy Ciesielskiej 15  oferując zajęcia dla 77 uczestników . Pomaga osobom starszym radzić z izolacją , osamotnieniem i wycofaniem społecznym.  Członkowie Stowarzyszenia  swoje pasje artystyczne realizują w wielu zespołach , wzbogacają imprezy miejskie swoimi występami. W ramach tej działalności  funkcjonują od wielu lat ;  zespół wokalny Złota Jesień , zespół taneczny Srebrne Pierwiosnki, grupa terapii muzyką LATINO,  sekcja poetycka ,  sekcja teatralno – kabaretowa UNIWERSALNI   i do niedawna zespół taneczny  SZASE.

Stowarzyszeniu przez te 25 lat  udało się stworzyć miejsce, w którym seniorzy inspirują się  nawzajem, otrzymują pomoc i wsparcie oraz mogą aktywnie , bezpiecznie i twórczo spędzić czas.” CZAS , W KTÓRYM DODAJE SIĘ ŻYCIA DO LAT.”