Aula PUZ Suwałki

Słuchacze UTW spotkali się z Panem Cezarym Cieślukowskim, przedstawił nam film o pradziadku zielarzu Karasiu z Raczek , który był znany w całej Polsce, leczył ziołami. Serdecznie dziękujemy.

Pani Ewa Niedźwiedzka zaprezentowała terapię tańcem „Latino”.

Zespół „Srebrne Pierwiosnki” pod kierownictwem Marii Lauryn zatańczyła charlestona.

Grupa poetycko –literacka pod kierownictwem Barbary Grabowskiej wykonali część artystyczną z okazji Walentynek.