Życzenia

Najlepsze życzenia z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku,

 aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość

składają

Prezes i Zarząd UTW

Boże Narodzenie 2023  rok