Gala

13. XII.2023r Podczas gali zorganizowanej przez Pryzmat wolontariusze otrzymali statuetki i upominki, wśród nagrodzonych znalazły się członkowie UTW Elżbieta Czerniawska Wąsowicz, Halina Gajdzińska i Wanda Klimaszewska. Serdecznie gratulujemy.